Klachtenprocedure Sankofa / Praktijk  voor Ouderschap & Opvoeden

 

Sankofa streeft ernaar haar dienstverlening ‘op maat’ en op kwalitatief hoog niveau aan te bieden. Hierbij werkt zij zeer nauw samen met de gezinnen en de ouders.


Sankofa biedt haar dienstverlening zo aan dat wensen van clienten tijdens het coachingstraject  zo veel mogelijk direct uitgesproken  en/of onderkent worden.
 

Als Sankofa niet heeft voldaan aan uw verwachtingen dan hoort zij dit graag van u.
Mocht u ondanks deze inspanningen, om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn dan kunt u dit kenbaar maken via de klachtenprocedure.
Een uiting van ontevredenheid neemt Sankofa altijd serieus. Zij ziet het als kans om haar dienstverlening nog verder te verbeteren.

 

Klachtenprocedure

U kunt uw klacht per mail indienen via:


1. Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.


2. Na binnenkomst van de klacht zal deze binnen 3 werkdagen worden behandeld

3. Het streven is de klacht binnen 2 weken, naar onderlinge tevredenheid, op te lossen.